Voor de wedstrijd

 • Minimaal 10 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig.
 • Wedstrijdformulieren en schrijfgerei ophalen bij de beheerder, wedstrijdformulier invullen met datum, teams, poule, team zaalwacht en je naam.
 • Laat de teams voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier invullen, als dit niet is gelukt meld dit bij de scheidsrechter.

Tijdens de wedstrijd

 • Zet de klok aan op het moment dat de wedstrijd moet beginnen, ook als de scheidsrechter of een team nog niet klaar is.
 • Je moet de score bijhouden op de klok.
 • Zet de klok 1minuut voor het verstrijken van de tijd stil, de laatste minuut is voor de scheidsrechter.
 • Bij rust klok weer instellen en de scores mee wisselen met het teams. (Dit geld niet voor de KNVB teams, daar blijft de score van het thuis team ASVD staan)
 • Je moet de gele kaarten bijhouden en invullen op het wedstrijdformulier.
 • Bij een directe rode kaart moet zaalwacht, scheidsrechter, speler en teamleiders binnen 3 dagen een kort rapport mailen naar de tuchtcommissie.

Na de wedstrijd

 • Zie er op toe dat het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en ondertekend door de scheidsrechter en teamleiders.
 • Lever aan het eind van de avond de wedstrijdformulieren in bij Binali Aksu achter de bar.
 • De uitslagen moeten dezelfde avond worden doorgegeven per sms op: 06-53776756

 

Ter Kennisgeving:

 • Er mogen maximal 2 personen in de tijdwaarnemersruimte  aanwezig zijn
 • De scheidsrechter heeft recht op een gratis consumptie aan de bar.
 • Bij geen scheidsrechter dient het thuis team voor een scheidsrechter te zorgen.
 • Bij gelijk kleurige shirts, moet het thuis spelende team hesjes aan.
 • Als je niet weet hoe de klok werkt kun je dit vragen aan de scheidsrechter of beheerder.
 • De klok wordt niet stil gezet bij blessures.
 • De zaalwacht heeft recht op 2 consumpties per persoon.
 • Indien de zaalwacht niet op tijd aanwezig is, niet goed functioneert of als er klachten komen van de scheidsrechter zal de tuchtcommissie aan de hand van het huishoudelijk regelement, sancties opleggen.