De taken van de voorzitter.

 

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Officieel woordvoerder van ASVD Zaalvoetbal
 • Leidt de vergaderingen van het bestuur en de teamleiders
 • Bereidt en leidt Algemene Leden Vergadering
 • Laat zich periodiek informeren door de commissies
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen)
 • Voert functioneringsgesprekken met bestuursleden
 • Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging
 • Doet de PR van de vereniging
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen
 • Legt twee maal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging
 • Neem verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, en te sluiten contracten
 • Beheert de mailbox van de voorzitter

 

Tijdsinvestering: 2 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer