De taken van de tuchtcommissie.

  •  Voorziet in de berechting van alle strafbare handelingen volgens de geldende statuten en huishoudelijk reglement
  • Beoordelen en afhandelen van aangiften, protesten en bezwaren
  • Adviseren van leden (incl. Bestuur) over de toepassing van de geldende reglementen
  • Adviseren van het bestuur inzake aanpassingen m.b.t. de geldende reglementen
  • Beheert de mailbox van de tuchtcommissie

 Tijdsinvestering: 30 min per maand. Bij hoge uitzondering meer